ان بی ای 24/2023
ان بی ای 24/2023
افزودن به علاقه مندی حذف از علاقه مندی

ان بی ای 24/2023

IMDB
8 از 10
100% پسندیدن
 • 18
  بالای 18 سال
 • تعداد بازدید :

  881 بار

 • لیکرز - ناگتس (3 آبان 1402)

  اشتراک

  لس آنجلس لیکرز و دنور ناگتس در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت ناگتس موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • سانز - وریرز (3 آبان 1402)

  اشتراک

  فینیکس سانز و گلدن استیت وریرز در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت سانز موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • سلتیکس - نیکس (4 آبان 1402)

  اشتراک

  بوستون سلتیکس و نیویورک نیکس در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت سلتیکس موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • اسپرز - موریکس (4 آبان 1402)

  اشتراک

  سن آنتونیو اسپرز و دالاس موریکس در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت موریکس موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • لیکرز - سانز (5 آبان 1402)

  اشتراک

  لس آنجلس لیکرز و فینیکس سانز در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت لیکرز موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • باکس - سیکسرز (5 آبان 1402)

  اشتراک

  میلواکی باکس و فیلادلفیا سونتی سیکسرز در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت باکس موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • کینگز - وریرز (6 آبان 1402)

  اشتراک

  ساکرامنتو کینگز و گلدن استیت وریرز در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت وریرز موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • کینگز - لیکرز (8 آبان 1402)

  اشتراک

  ساکرامنتو کینگز و لس آنجلس لیکرز در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت کینگز موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • اسپرز - سانز (10 آبان 1402)

  اشتراک

  سن آنتونیو اسپرز و فینیکس سانز در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت اسپرز موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • کینگز - وریرز (11 آبان 1402)

  اشتراک

  ساکرامنتو کینگز و گلدن استیت وریرز در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت وریرز موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • لیکرز - کلیپرز (11 آبان 1402)

  اشتراک

  لس آنجلس لیکرز و لس آنجلس کلیپرز در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت لیکرز موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • اسپرز - سانز (12 آبان 1402)

  اشتراک

  سن آنتونیو اسپرز و فینیکس سانز در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت اسپرز موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • ناگتس - موریکس (13 آبان 1402)

  اشتراک

  دنور ناگتس و دالاس موریکس در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت ناگتس موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • ناگتس - وریرز (18 آبان 1402)

  اشتراک

  دنور ناگتس و گلدن استیت وریرز در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت ناگتس موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • سیکسرز - سلتیکس (18 آبان 1402)

  اشتراک

  فیلادلفیا سونتی سیکسرز و بوستون سلتیکس در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت سیکسرز موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • سانز - بولز (18 آبان 1402)

  اشتراک

  فینیکس سانز و شیکاگو بولز در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت سانز موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • سانز - لیکرز (20 آبان 1402)

  اشتراک

  فینیکس سانز و لس آنجلس لیکرز در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت لیکرز موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • موریکس - کلیپرز (20 آبان 1402)

  اشتراک

  دالاس موریکس و لس آنجلس کلیپرز در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت موریکس موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • نیکس - سلتیکس (23 آبان 1402)

  اشتراک

  نیویورک نیکس و بوستون سلتیکس در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت سلتیکس موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • ناگتس - کلیپرز (24 آبان 1402)

  اشتراک

  دنور ناگتس و لس آنجلس کلیپرز در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت ناگتس موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • وریرز - تیمبرولوز (24 آبان 1402)

  اشتراک

  گلدن استیت وریرز و مینه سوتا تیمبرولوز در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت تیمبرولوز موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • لیکرز - کینگز (25 آبان 1402)

  اشتراک

  لس آنجلس لیکرز و ساکرامنتو کینگز در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت کینگز موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • سلتیکس - سیکسرز (25 آبان 1402)

  اشتراک

  بوستون سلتیکس و فیلادفیا سونتی سیکسرز در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت سلتیکس موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • باکس - موریکس (28 آبان 1402)

  اشتراک

  میلواکی باکس و دالاس موریکس در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت باکس موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • کینگز - موریکس (29 آبان 1402)

  اشتراک

  ساکرامنتو کینگز و دالاس موریکس در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت کینگز موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • سلتیکس - باکس (2 آذر 1402)

  اشتراک

  میلواکی باکس و بوستون سلتیکس در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت سلتیکس موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • وریرز - سانز (2 آذر 1402)

  اشتراک

  گلدن استیت وریرز و فینیکس سانز در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت سانز موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • لیکرز - موریکس (2 آذر 1402)

  اشتراک

  لس آنجلس لیکرز و دالاس موریکس در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت موریکس موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • کلیپرز - اسپرز (2 آذر 1402)

  اشتراک

  لس آنجلس کلیپرز و سن آنتونیو اسپرز در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت کلیپرز موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • وریرز - اسپرز (4 آذر 1402)

  اشتراک

  گلدن استیت وریرز و سن آنتونیو اسپرز در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت وریرز موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • لیکرز - کاوالیرز (5 آذر 1402)

  اشتراک

  لس آنجلس لیکرز و کلیولند کاوالیرز در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت لیکرز موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • سیکسرز - تاندر (5 آذر 1402)

  اشتراک

  فیلادلفیا سونتی سیکسرز و اوکلاهاما سیتی تاندر در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت سیکسرز موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • سیکسرز - لیکرز (7 آذر 1402)

  اشتراک

  فیلادلفیا سونتی سیکسرز و لس آنجلس لیکرز در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت سیکسرز موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • ناگتس - کلیپرز (7 آذر 1402)

  اشتراک

  دنور ناگتس و لس آنجلس کلیپرز در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت ناگتس موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • وریرز - کینگز (8 آذر 1402)

  اشتراک

  گلدن استیت وریرز و ساکرامنتو کینگز در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت کینگز موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • هیت - باکس (8 آذر 1402)

  اشتراک

  میامی هیت و میلواکی باکس در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت باکس موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • بولز - باکس (10 آذر 1402)

  اشتراک

  شیکاگو بولز و میلواکی باکس در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت بولز موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • تاندر - لیکرز (10 آذر 1402)

  اشتراک

  اوکلاهاما سیتی تاندر و لس آنجلس لیکرز در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت تاندر موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • وریرز - کلیپرز (10 آذر 1402)

  اشتراک

  گلدن استیت وریرز و لس آنجلس کلیپرز در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت وریرز موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • ناگتس - سانز (11 آذر 1402)

  اشتراک

  دنور ناگتس و فینیکس سانز در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت ناگتس موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • سلتیکس - سیکسرز (11 آذر 1402)

  اشتراک

  بوستون سلتیکس و فیلادلفیا سونتی سیکسرز در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت سلتیکس موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • وریرز - کلیپرز (12 آذر 1402)

  اشتراک

  گلدن استیت وریرز و لس آنجلس کلیپرز در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت کلیپرز موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • پیسرز - سلتیکس (14 آذر 1402)

  اشتراک

  ایندینا پیسرز و بوستون سلتیکس در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت پیسرز موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • کینگز - پلیکانز (14 آذر 1402)

  اشتراک

  ساکرامنتو کینگز و نیواورلینز پلیکانز در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت پلیکانز موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • لیکرز - سانز (15 آذر 1402)

  اشتراک

  لس آنجلس لیکرز و فینیکس سانز در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت لیکرز موفق شد حریف خود را شکست دهد.

 • باکس - نیکس (15 آذر 1402)

  اشتراک

  میلواکی باکس و نیویورک نیکس در فصل عادی ان بی ای به مصاف هم رفتند که در نهایت باکس موفق شد حریف خود را شکست دهد.

فصل عادی ان بی ای 24-2023 NBA

هفتاد و هشتمین فصل اتحادیه ملی بسکتبال (NBA) در 24 اکتبر 2023 آغاز می شود و در 14 آوریل 2024 به پایان می رسد. ان بی ای برای اولین بار یک تورنمنت درون فصلی را بین 3 نوامبر تا 9 دسامبر برگزار خواهد کرد.

بازی آل استار نیز در 18 فوریه 2024 در ایندیاناپولیس برگزار خواهد شد. مسابقات پلی این برای 16 آوریل تا 19 آوریل برنامه ریزی شده است، در حالی که پلی آف از 20 آوریل آغاز می شود. فینال ان بی ای نیز در 6 ژوئن 2024 آغاز می شود.

ویکتور ومبانیاما Victor Wembanyama

در فصل جدید تمام نگاه ها به ویکتور ومبانیاما، بازیکن ملی پوش و ممتاز فرانسوی معطوف خواهد شد. او تکنیک و سرعتی دارد که معمولاً نظیر آن را در پوینت گاردها دیده بودیم.

بازیکنی با قد او چنان چابکی دارد که هرگز دیده نشده است. اسپرز ممکن است فصل بزرگی نداشته باشد اما می توان سال خوبی برای این بازیکن 19 ساله متصور شد.

لبران جیمز Los Angeles Lakers

لبران جیمز که اکنون 38 سال سن دارد، اولین بازی ان بی ای خود را قبل از تولد ویکتور ومبانیاما انجام داد. جیمز قهرمان چهار دوره، بیست و یکمین فصل خود را در لیگ بازی خواهد کرد.

او رکورددار امتیازآوری تمام دوران است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که لیکرز می تواند با لبران جیمز و آنتونی دیویس، بار دیگر مدعی قهرمانی باشد.

دیمین لیلارد Milwaukee Bucks

موضوعی که در محافل دوستداران بسکتبال بسیار مورد بحث است این است که بهترین بازیکنی که هرگز قهرمان ان بی ای نشده است، کیست؟ اغلب از آلن آیورسون، چارلز بارکلی و پاتریک یوینگ نام برده می شود.

دیمین لیلارد نیز که از سال 2012 در پورتلند تریل بلیزرز حضور داشت، همینطور است. این تیم با وجود بهترین تلاش های این بازیکن 33 ساله اغلبان بی ای 2024 از رسیدن به پلی آف باز می ماند و بسیاری این سوال را داشتند که آیا وفاداری لیلارد، باعث ماندن او در بلیزرز می شود یا خیر؟

او بالاخره در این فصل به میلواکی باکس ترید شد. زوج جدید لیلارد و یانیس آنتتوکومپو چشم‌انداز شگفت‌انگیزی است. به خصوص وقتی در نظر بگیرید که آنتتوکومپو تقریباً به تنهایی عنوان قهرمانی سال 2021 را برای باکس به ارمغان آورد.

احساس عمومی این است که اگر باکس بتواند تعادل بین حمله و دفاع را به دست بیاورد، شکست دادن آنها بسیار سخت خواهد بود.

3 دیدگاه
 • مهدی
  مهدی

  درود، بازی کلیپرز و وریرز رو که میزنم دانلود بشه همون بازی لیکرز و تاندر و نشون میده

  …………
  درود. اصلاح شد.

 • ali
  ali

  سلام.خیلی دیر ب دیر بازیهای فصل رو آپدیت میکنید.لطفا ب روز تر بازیهارو قرار بدید.thx

 • مهدی
  مهدی

  وقتتون بخیر، بازی های این چند روز رو نمیزارید؟ اگه میشه حداقل همه بازی های چند تا تیم معروف و پرطرفدار مثل واریرز لیکرز باکس و… رو بزارید. جسارت نباشه چون نوشتید که فول گیم به این خاطر میگم که حداقل همه بازی های این چند تا تیم و بزارید. ممنون
  ……..
  درود. سعی می کنیم بازی های جذاب و مهم رو پوشش بدیم.

خرید اشتراک ویژهفیلم های ویژه ما را مشاهده کنید!