فرمول یک 2020
فرمول یک 2020
افزودن به علاقه مندی حذف از علاقه مندی

فرمول یک 2020

100% پسندیدن

فرمول یک 2020 یکی از فصل های رکورد شکنی در مسابقات بوده است؛ لوئیس همیلتون پیروزی  مسابقه اول فصل 2020 فرمول یک در اتریش را به هم تیمی اش واگذار کرد اما پر روحیه تر از قبل به مسابقه دوم در همان پیست برگشت و توانست اولین پیروزی فصل خود را کسب کند و حتی این روند خوب را در مسابقات بعدی نیز ادامه دهد. او با پیروزی در مسابقه اسپانیا، فاصله ای نزدیک به 40 امتیاز با رقبایش در جدول قهرمانی از جمله مکس ورشتپن در رده دوم و هم تیمی اش در رده سوم باز کرده است. لوئیس همیلتون پس از پیروزی درگرندپری پرتغال 2020 و ثبت یک رکورد جدید در تاریخ فرمول یک، حس لحظات فعلی خود را این گونه شرح داد، که تا پیش از به دست آوردن رکورد بیشترین پیروزی های تاریخ فرمول یک و کسب عنوان موفق ترین راننده ی تاریخ این رشته، این عناوین برای او تنها یک آرزو بود. سرانجام کسب نود و دومین پیروزی دوران ورزشی همیلتون باعث شد تا این راننده، از مایکل شوماخر با مجموع 91 برد پیشی گرفته و به عنوان موفق ترین راننده تاریخ این ورزش از نظر پیروزی در گرندپری ها شناخته شود. لوئیس همیلتون با کسب پیروزی در مسابقه فرمول یک ترکیه 2020 به هفتمین قهرمانی جهان خود رسید و با رکورد مایکل شوماخر شوماخر برابر شد.

0 دیدگاه
خرید اشتراک ویژهفیلم های ویژه ما را مشاهده کنید!